Ser mailet konstigt ut? Klicka här

Nyhetsbrev från Saco

23 JUNI 2015

Först Almedalen sedan Pride

Snart semester, men först ska Almedalsveckan i Visby klaras av för oss som är i den samhällspolitiska påtryckarbranschen. Sedan en månad senare kommer Prideveckan i Stockholm där Saco också deltar.

I Almedalen håller Saco som vanligt till i kårhuset Rindi precis bakom Almedalsscenen. Välkommen att delta på något av Sacoförbundens alla spännande seminarier, samtal och diskussioner eller titta bara in för att ta en kaffe och kika på Sacos utställning. Det är faktiskt sista året att komma till Saco i just Rindi. Sacos styrelse har beslutat om att prova ett annat upplägg kommande år i Almedalen. Här hittar du årets program.

Den 29 juli till 1 august deltar Saco i Stockholm Pride med ett seminarium med rubriken "Har jag rätt läggning för jobbet?" Saco kommer också att gå med i den stora Prideparaden.

Varför laga det som inte är trasigt

Lägg förslaget i papperskorgen. Det är rådet till regeringen från arbetsgivarna i Svenskt Näringsliv och de fackliga centralorganisationerna sedan politikerna i pensionsarbetsgruppen enats om att göra om AP-fonderna.

Det förslag som nu ska sändas ut på remiss innebär att fonderna ska minskas från fyra till tre, och att styrningen ska ske via en gemensam referensportfölj som ska beslutas inom en myndighet direkt under regeringen.

Det riskerar att leda till passivitet hos fonderna och ett läge som liknar indexförvaltning – därmed tappas dagens sunda riskspridning genom mångfald, skrev Sacos Göran Arrius tillsammans med företrädare i LO, TCO och Svenskt Näringsliv i Dagens industri.

Arbetsmarknadens parter menar att förslaget om det genomförs riskerar att få rakt motsatt effekt mot vad regeringen sagt sig vilja åstadkomma:

"En paradox är då att just sådana placeringar som statsminister Löfven härom veckan sade sig vilja ha mer av – stora infrastrukturprojekt såsom järnvägssatsningar – tvärtom riskerar att bli färre genom styrningen via referensportfölj", heter det i artikeln.

Läs hela artikeln

Glädjande taklyft

Däremot är det glädjande att regeringen äntligen fått igenom sitt förslag om höjt tak i a-kassan. När riksdagen antog vårändringsbudgeten utbrast Göran Arrius: "Jag kan inte säga annat än äntligen."

Saco har tillsammans med LO och TCO under lång tid drivit kravet på höjt inkomsttak i a-kassan. Det har inte höjts på 13 år och arbetslöshetsförsäkringen har urholkats. Därför välkomnar vi att höjningen nu äntligen blir av.

Läs mer

Nystart för Omstart

Nu tar Saco nya tag mot myndigheter och kommuner för att nå ut med portalen Omstart till målgruppen invandrade akademiker som söker arbete. Strategin är att med skräddarsydda kontakter punktmarkera olika aktörer för att på så sätt nå deras handläggare och i förlängningen den arbetssökande.

En femtedel av alla akademiker i Sverige idag är utrikesfödda. Samtidigt så har människor som flyr till Sverige aldrig varit så välutbildade som nu. Hos Universitets- och högskolerådet, UHR, har ansökningarna om att godkänna utländsk examen ökat med 55 procent de senaste fem åren. Och Socialstyrelsen, som validerar legitimationsyrken, har nyligen fått mer pengar av regeringen för snabba på handläggningen.

Samtidigt är arbetslösheten bland invandrade akademiker nio procent vilket kan jämföras med två procent bland de som är födda i Sverige.

För den som är ny i Sverige finns ingen enskild plattform som samlar all information om arbetsmarknad, akademiska yrken och utbildningar. Just detta erbjuder Omstart och målet är att snabbt vägleda utrikesfödda akademiker mot ett kvalificerat arbete. Därför gör nu Saco en nysatsning för att få spridning på portalen så att den når ut till fler. Portalen, som lanserades 2011, har tidigare fått positiv respons både från regering och nyanlända.

Detta arbete har hittills lett till att Arbetsförmedlingen nu kommer länka till Omstart på sin interna sida där man informerar sin personal om olika vägar för att identifiera kompetenser för nyanlända. Även en kort information om Sacos nya rapport "Sveriges utrikesfödda akademiker" kommer finnas tillgänglig.

Vidare har 30 av de kommuner i landet med flest välutbildade sfi-elever kontaktats, föreläsningar för kommuner och sfi-utbildare har initierats och ett samarbete med Migrationsverket håller på att ta form.

Saco arbetar envist framåt. För varje enskild handläggare som informerar om Omstart ges den enskilde personen en ökad chans att förstå hur att etablera sig på svensk arbetsmarknad.

Här hittar du Omstart

Sök Stipendium!

Förtroendevald inom Saco? I ett förbund, i en akademiker- eller Sacoförening eller motsvarande? Då kan då få ett ordentligt stipendium. Men då måste du förstås söka.

Sacos fackliga stipendiefond utlyser stipendier som ska främja studier av betydelse för den fackliga verksamheten. Studien kan genomföras i Sverige eller utomlands. Stipendier kan delas ut till projekt som är till nytta för individen och för Sacofederationen. Det innebär att projektet ska vara till gagn för hela federationen och inte enbart ett enstaka förbund.

Ett enskilt projekt kan få maximalt 100 000 kr. I beloppet kan ersättning för förlorad arbetsförtjänst ingå.
Projektets ändamål får inte avse egen individuell kompetensutveckling eller aktiviteter som faller inom arbetsgivarens ordinarie verksamhet.

Du kan söka stipendium under hela året. Nästa ansökningsperiod går ut den 30 september 2015. Då kan styrelsen behandla ansökan vid ett sammanträde under oktober 2015.

Läs mer

Nytt om EU och Chefer

Läs också våra Nyhetsbrev om EU och Chefer. Här är de senaste numren:

Nytt från förbunden

© Sveriges akademikers centralorganisation, Saco, Box 2206, 103 15 Stockholm. Tel: 08-613 48 00.  E-post: kansli@saco.se

Vill du beställa eller avbeställa nyhetsbrevet? Eller ändra e-postadressen? Du gör detta själv på Sacos prenumerationssida.