Ser mailet konstigt ut? Klicka här

Pressmeddelande från Saco

21 SEPTEMBER 2015

Budgeten: Jobbfientliga skattehöjningar slår brett

En tredjedel av landets heltidsarbetande får höjd skatt med regeringens budgetförslag. Sverige får dessutom en marginalskatt på 60 procent, högst i världen. – Sverige är redan ett av de länder i västvärlden där det lönar sig minst att utbilda sig. Att ytterligare nedvärdera högre utbildning på det här sättet är inte hållbart, säger Sacos ordförande Göran Arrius.

Regeringens budgetförslag är dyster läsning för alla som vill att utbildning och ansvarstagande ska löna sig. Inte nog med att den högsta marginalskatten höjs till 60 procent. När regeringen nu dessutom fryser den så kallade brytpunkten för statlig skatt innebär det skattehöjningar för över en miljon löntagare.

En tredjedel av landets heltidsarbetande omfattas av skattehöjningarna, däribland grupper som lärare och socialarbetare.

– Det är rent missvisande att påstå att det bara är högavlönade som påverkas. Regeringens politik slår mot breda grupper som satsat tid och pengar på att utbilda sig. Det är närmast att betrakta som jobbfientligt, säger Sacos ordförande Göran Arrius som även saknar en rejäl satsning i budgeten på att höja kvaliteten på landets universitet och högskolor:

– De senaste decennierna har regeringar oavsett färg fört en politik som prioriterat kvantitet framför kvalitet i högskolan. Det finns tyvärr inget som tyder på att den nuvarande regeringen på allvar är villig att göra något åt problemet och det bådar inte gott för Sverige som kunskapsnation.

Budgeten innehåller även ljuspunkter, som satsningen på att höja läraryrkets status samt ökade resurser till kompletterande utbildningar för invandrade akademiker, något som Saco länge efterfrågat.

Även beskedet att jämställdhetsbonusen slopas är välkommet.

- Jämställdhetsbonusen har inte haft någon effekt på uttaget av föräldraledigheten. Vägen till en jämställd arbetsmarknad går istället via en tredelad föräldraförsäkring och därför är det bra att regeringen nu ska se över systemet, säger Göran Arrius.

Frågor:
Göran Arrius, ordförande Saco: 070-649 16 62
Robert Boije, samhällspolitisk chef: 070-379 54 68
Thomas Jartsell, pressansvarig: 070-918 64 31

© Sveriges akademikers centralorganisation, Saco, Box 2206, 103 15 Stockholm. Tel: 08-613 48 00. Fax: 08-24 77 01. E-post: kansli@saco.se

Vill du beställa eller avbeställa pressmeddelandet? Eller ändra e-postadressen? Du gör detta själv på Sacos prenumerationssida.

Tipsa gärna andra om denna prenumeration. Citera gärna - men ange källan.