Ser mailet konstigt ut? Klicka här

Pressmeddelande från Saco

4 FEBRUARI 2016

Fortsatt ökning för Sacoförbunden

Sacoförbunden växte med 10 000 medlemmar förra året. Vid årsskiftet inträdde dessutom Sjöbefälsföreningen i federationen som nu samlar närmare 670 000 akademiker. – Medlemsnytta, yrkeskunnande och partipolitiskt oberoende. Det är grunden till Sacofamiljens framgångsrika rekryteringsarbete, säger Sacos ordförande Göran Arrius.

Den positiva utvecklingen fortsätter för Sacoförbunden. Det gångna året ökade antalet medlemmar med nära 10 000 personer, 1,5 procent fler än föregående år. Det betyder att federationen vid årsskiftet samlade 663 000 akademiker.

Den 1 januari fick Saco dessutom sitt 23 medlemsförbund i form av Sjöbefälsföreningen, vilket innebär att antalet medlemmar nu uppgår till närmare 670 000.

– Medlemsnytta, yrkeskunnande och partipolitiskt oberoende. Det är grunden till Sacofamiljens framgångsrika rekryteringsarbete, säger Sacos ordförande Göran Arrius.

Antalet yrkesverksamma medlemmar var vid årsskiftet 505 000, en ökning med 1,3 procent jämfört med 2014.

– Det är väldigt glädjande att Sacos medlemsförbund fortsätter växa. Det ger ökad tyngd till oss som företrädare för landets akademiker och ökar vårt inflytande över samhällsutvecklingen, säger Göran Arrius och fortsätter:

– Men vi får inte slå oss till ro. Ambitionen från Sacos håll är därför att utveckla rekryteringsarbetet ytterligare och stärka förbundens möjligheter att locka flera medlemmar.

Frågor:
Göran Arrius, ordförande Saco: 0706-491 662
Thomas Jartsell, pressansvarig: 0709-186 431

© Sveriges akademikers centralorganisation, Saco, Box 2206, 103 15 Stockholm. Tel: 08-613 48 00. Fax: 08-24 77 01. E-post: kansli@saco.se

Vill du beställa eller avbeställa pressmeddelandet? Eller ändra e-postadressen? Du gör detta själv på Sacos prenumerationssida.

Tipsa gärna andra om denna prenumeration. Citera gärna - men ange källan.