Ser mailet konstigt ut? Klicka här

Pressmeddelande från Saco

2 MARS 2015

Magert slutbetänkande med positiva inslag

Idag presenterade den parlamentariska socialförsäkringsutredningen sitt slutbetänkande. Saco tycker att det är bra att ordningen med nuvarande a-kassor inte ändras.

Saco ser också positivt på förslaget om ett nytt inkomstunderlag i socialförsäkringarna. Ett så kallat e-inkomstunderlag har efterfrågats från a-kassorna under många år. Med ett sådant inkomstunderlag kommer socialförsäkringarna på sikt kunna omfatta fler än vad de gör idag. Särskilt positivt är det för de som idag har visstidsanställningar av olika slag och inte kvalificerar sig för ersättning från arbetslöshetsförsäkringen.

Det är också positivt att utredningen pekar på vikten av standardtrygghet i socialförsäkringarna, även om utredningen inte är alldeles tydlig när det gäller arbetslöshetsförsäkringen.

- Det är viktigt att ett höjt tak i a-kassan blir verklighet snarast om försäkringen ska vara en omställningsförsäkring värd namnet. Saco vill se att regeringen i vårbudgeten lägger förslag om att höja taket i A-kassan till 25 000 kr, säger Göran Arrius.

Utredningens slutbetänkande utgör i stora stycken ett bra kunskapsunderlag. Men sett till utredningsdirektiven och den långa utredningstiden är slutbetänkandet magert.

- De stora systemfrågorna som utredningen också skulle hantera känns styvmoderligt behandlade, säger Göran Arrius.

© Sveriges akademikers centralorganisation, Saco, Box 2206, 103 15 Stockholm. Tel: 08-613 48 00. Fax: 08-24 77 01. E-post: kansli@saco.se

Vill du beställa eller avbeställa pressmeddelandet? Eller ändra e-postadressen? Du gör detta själv på Sacos prenumerationssida.

Tipsa gärna andra om denna prenumeration. Citera gärna - men ange källan.