Statistics

Salary statistics for all SLU employees [2023-01-11]

Published: Wednesday 11 Jan 2023

Last updated: Wednesday 11 Jan 2023

Filtering has been done so that positions with less than 5 individuals are not displayed.

Title (in swedish) 10:e percentil Median 90:e percentil Quantity
Administrativ chef 51 100 55 300 67 500 15
Administratör 31 600 34 500 37 000 13
Analytiker 28 100 45 700 55 500 8
Antagningshandläggare 34 500 35 300 40 500 7
Avdelningschef 48 700 55 900 79 000 7
AV-tekniker 32 600 33 600 37 000 7
Bibliotekarie 33 600 37 500 41 600 32
Biomedicinsk analytiker 29 400 31 750 35 850 18
Controller 44 000 54 000 60 000 8
Djursjukskötare 27 500 30 000 35 100 58
Djurvårdare 22 098 24 300 28 000 59
Doktorand 29 400 31 400 32 900 402
Doktorand MSCA 29 900 31 400 32 900 7
Driftledare 38 000 40 100 44 600 9
Ekonom 38 600 42 000 47 100 49
Ekonomiadministratör 32 250 34 000 35 500 30
Enhetschef 39 900 55 200 63 430 35
Fakultetshandläggare 36 600 40 450 44 050 10
Forskare 37 700 42 275 51 300 474
Forskare FLK 43 650 48 200 56 900 134
Forskningsassistent 27 000 29 250 34 100 111
Forskningsingenjör 34 000 37 050 41 800 99
Forskningskoordinator 43 500 47 850 52 900 6
Forskningsledare 49 150 53 100 71 900 21
Forskningssekreterare 48 450 50 975 54 250 10
Fältassistent 25 000 26 500 38 900 7
Försöksledare 37 400 44 150 48 300 10
Försökstekniker 28 500 31 400 34 000 46
Gruppchef 45 000 52 350 59 500 6
Gästprofessor 62 200 66 900 75 400 11
HR-administratör 31 600 33 100 34 900 6
HR-specialist 43 600 46 800 47 300 9
Institutionsadministratör 32 000 35 100 37 700 19
Institutionsekonom 38 700 40 400 48 450 11
Internationell handläggare 36 500 38 600 51 000 6
IT-tekniker 32 600 34 250 38 500 21
Kemist 35 000 37 600 42 600 25
Klinikveterinär 35 450 41 500 55 300 60
Kommunikatör 39 500 43 000 44 730 53
Konsulent 35 400 38 750 46 950 11
Koordinator 37 800 42 400 48 000 25
Laboratorieassistent 28 950 32 150 36 575 10
Laboratorieingenjör 32 100 33 500 36 100 11
Lokalvårdare 24 000 25 200 27 000 54
Lönespecialist 36 000 37 500 41 600 7
Marknadsförare 35 500 42 400 44 200 8
Miljöanalysassistent 30 100 31 800 34 300 31
Miljöanalysspecialist 39 400 42 900 47 200 51
Miljöanalytiker 32 300 36 200 42 250 112
Närservicetekniker 26 550 28 300 31 100 23
Pedagogisk utvecklare 45 350 51 000 57 400 7
Personaladministratör 33 650 35 750 37 400 18
Postdoktor 35 100 36 000 37 800 204
Postdoktor MSCA 35 000 35 950 37 500 6
Professor 63 600 70 900 79 000 179
Projektkoordinator 31 200 33 000 38 050 21
Projektledare 38 850 44 000 53 225 40
Receptionist 23 400 25 100 29 400 11
Samordnare 35 000 41 200 50 900 15
Senior Advisor 56 000 61 700 72 550 23
Servicecenteragent 28 150 31 500 33 400 7
Stalltekniker 25 100 26 500 27 750 27
Studievägledare 35 000 36 500 39 900 6
Systemadministratör 38 500 40 000 44 500 21
Systemerare 36 200 41 050 46 200 6
Systemutvecklare 41 000 43 600 51 250 36
Tekniker 27 400 30 800 31 200 11
Trädgårdsmästare 30 800 32 500 35 000 11
Universitetsadjunkt 36 450 43 000 48 400 157
Universitetslektor 48 650 53 900 61 200 185
Universitetslektor, biträdande 43 500 46 500 49 750 22
Utbildningsadministratör 32 700 33 850 36 450 24
Utbildningshandläggare 38 200 39 700 41 900 14
Utbildningsledare 48 100 51 000 55 000 7
Utredare 40 900 50 050 59 000 12
Veterinär sptj 31 200 32 500 37 500 11