Statistics

Published: Monday 3 Jan 2022

Last updated: Monday 3 Jan 2022

Filtering has been done so that positions with less than 5 individuals are not displayed.

Title (in swedish) 10:e perc. Median 90:e perc. Quantity
Administrativ chef 50 000 53 750 66 100 16
Administratör 30 000 34 000 36 500 17
Analytiker 25 500 48 200 67 600 9
Antagningshandläggare 32 000 34 400 39 500 8
Avdelningschef 47 000 54 900 77 700 9
AV-tekniker 31 100 34 150 35 000 7
Bibliotekarie 32 700 34 800 40 800 32
Biomedicinsk analytiker 28 800 31 000 35 200 21
Controller 44 700 51 550 57 000 6
Djursjukskötare 26 500 29 000 33 750 61
Djurvårdare 22 700 24 000 28 000 53
Doktorand 28 200 30 200 31 800 381
Doktorand MSCA 28 200 28 700 30 200 7
Driftledare 37 000 39 100 44 000 9
Ekonom 37 250 41 300 46 000 42
Ekonomiadministratör 31 200 33 400 37 300 29
Enhetschef 41 700 52 950 60 100 32
Fakultetshandläggare 35 650 39 600 43 050 10
Forskare 37 000 41 500 50 100 445
Forskare FLK 42 200 47 300 54 400 143
Forskningsassistent 26 500 29 200 34 150 86
Forskningsbiträde 20 100 23 100 26 500 10
Forskningsingenjör 33 200 36 000 40 600 89
Forskningskoordinator 43 500 47 100 52 000 7
Forskningsledare 48 000 52 150 68 100 24
Forskningssekreterare 46 600 49 800 52 200 11
Föreståndare 39 000 51 500 70 550 6
Försöksledare 36 200 42 950 48 600 9
Försökstekniker 27 900 30 825 34 600 42
Gruppchef 42 150 49 375 57 900 8
Gästprofessor 62 300 68 350 74 200 13
HR-specialist 42 000 46 100 47 000 8
Institutionsadministratör 31 650 34 000 36 500 21
Institutionsekonom 38 100 39 450 45 200 10
Internationell handläggare 34 000 37 500 50 200 7
IT-tekniker 31 500 33 200 40 700 17
Kemist 34 300 36 800 41 800 24
Klinikveterinär 36 000 44 600 52 300 71
Kommunikatör 39 000 42 100 44 300 48
Konsulent 34 200 37 975 45 525 10
Koordinator 37 000 42 350 46 500 22
Kursadministratör 27 200 28 150 30 900 6
Laboratorieassistent 27 100 30 850 33 650 14
Laboratorieingenjör 30 500 32 750 35 900 14
Lokalvårdare 23 750 24 825 26 600 54
Lönespecialist 35 000 37 850 41 500 8
Marknadsförare 35 100 41 350 43 800 8
Miljöanalysassistent 29 800 31 100 33 400 33
Miljöanalysspecialist 38 200 41 675 45 450 46
Miljöanalytiker 31 300 35 200 42 400 107
Närservicetekniker 26 250 28 100 30 900 22
Pedagogisk utvecklare 44 550 50 100 56 500 7
Personaladministratör 33 550 34 550 36 400 19
Postdoktor 34 500 35 306 37 100 182
Professor 61 500 69 300 77 600 195
Projektkoordinator 29 500 33 000 41 400 8
Projektledare 38 500 44 200 50 400 44
Receptionist 22 400 23 400 28 850 14
Samordnare 34 400 42 000 48 200 13
Senior Advisor 56 000 62 000 74 200 21
Servicecenteragent 27 550 30 450 32 050 6
Stalltekniker 24 300 25 725 27 200 26
Systemadministratör 37 800 39 250 43 700 22
Systemerare 35 200 40 300 45 500 6
Systemutvecklare 40 500 43 400 50 550 33
Tekniker 27 700 30 300 41 500 13
Trädgårdsmästare 30 100 32 000 34 700 9
Universitetsadjunkt 36 450 42 000 48 000 147
Universitetslektor 47 200 52 225 60 300 182
Universitetslektor, biträdande 42 400 45 000 48 500 25
Utbildningsadministratör 31 975 33 000 35 350 20
Utbildningshandläggare 37 600 39 500 46 000 14
Utbildningsledare 45 350 49 000 52 200 6
Utredare 37 000 51 500 64 100 9
Veterinär sptj 30 000 32 000 34 300 11
Utbildningshandläggare 36 500 38 900 45 000 15
Utbildningsledare 33 200 47 000 51 100 7
Utredare 38 900 50 350 63 100 9
Veterinär sptj 30 700 33 200 38 000 13