Privat sektor

För de flesta medlemmar i något Sacoförbund som är anställda inom den privata arbetsmarknaden sker samverkan inom ramen för Saco-P som består av Sacoförbund med anställda inom den privata sektorn.

På arbetsplatserna finns lokalavdelningar. Många av dem heter Akademikerföreningar. De förtroendevalda utses och tillsätts av medlemmarna i lokalavdelningen. Där det inte är möjligt att ha en lokalavdelning kan man i stället utse en eller två kontaktpersoner på arbetsplatsen.

Sacoförbunden är vart och ett för sig, eller i olika konstellationer, parter gentemot arbetsgivarsidan bestående av bl a Svenskt Näringslivs branschförbund. Avtalen sluts branschvis. I vissa gemensamma frågor såsom pensionsavtal, förhandlar Sacoförbunden tillsammans med TCO-förbund inom ramen för PTK.

Totalt omfattas cirka 155 000 av Sacoförbundens medlemmar av avtal inom den privata avtalssektorn.

Industrisektorn

Inom industrisektorn är t ex Sveriges Ingenjörer tecknande part. Inom denna sektor finns också ett utvecklat samarbete med bl a TCO-förbundet Unionen och LO-förbundet IF Metall i samarbetsorganet "Facken inom industrin". Totalt omfattas cirka 600 000 löntagare.

Se också Sveriges Ingenjörers hemsida

Tjänstesektorn

Inom tjänstesektorn varierar partsställningen inom olika områden. Inom t ex Svensk Handel och stora delar av tjänstesektorn träffas avtalen gemensamt genom grupperingen Akademikerförbunden inom Handel och Tjänster (AHT), som består av ett antal Sacoförbund.

Se också AHT:s webbplats

Avtal för bland annat friskolorna tecknas av Lärarnas Riksförbund och Sveriges Skolledarförbund.

Inom IT/telekom, bank- och försäkringsområdena träffas avtalen av Sveriges IngenjörerJusek och Civilekonomerna.

Sveriges Arkitekter, Sveriges Farmaceuter och Sveriges Ingenjörer träffar avtal med Svensk Teknik och Design respektive Apoteket inom sina respektive områden.

Sveriges Ingenjörer träffar i övrigt avtal inom flertalet områden.