Hoppa till huvudinnehåll

Statlig sektor

För statligt anslutna medlemmar finns en förhandlingsorganisation, Saco-S. Alla Sacoförbund, med undantag av Officersförbundet, ingår i Saco-S, som förhandlar och sluter avtal med sin motpart Arbetsgivarverket på den statliga sektorn.

Saco-S består av 21 Sacoförbund. Tillsammans företräder vi närmare 80 000 akademiker. Som medlem i ett Sacoförbund omfattas du av Saco-S förhandlingsverksamhet.

Läs mer om Saco-S på deras webbplats www.saco-s.se. Där hittar du bland annat nyheter, avtal, trycksaker och kontaktuppgifter.