Saco vill:

Motverka det ökade inflytandet av
icke-demokratiska krafter i Europaparlamentet.

Se ett ökat samarbete i EU för stärkt
rörlighet och öppenhet.

Stärka parterna och värna
partsmodellen i Europa.

  • Dags att rösta till Europaparlamentet

    Valet till Europaparlamentet den 26 maj är ett viktigt val, som kommer att påverka inte minst Sacoförbundens medlemmar. Saco vill stärka EU:s grundidé om demokrati och frihet, fri rörlighet, öppenhet och frihandel. Men också stärka parterna och värna partsmodellen i Europa.