Sacos valplattform

Valet till Europaparlamentet den 26 maj är ett viktigt val, som kommer att påverka inte minst Sacoförbundens medlemmar. Saco vill stärka EU:s grundidé om demokrati och frihet, fri rörlighet, öppenhet och frihandel. Men också stärka parterna och värna partsmodellen i Europa.

Publicerad: Tisdag 2 apr 2019

Senast uppdaterad: Torsdag 16 maj 2019

Sacos tre stöttepelare för ett starkt Europa

Saco har tre prioriterade frågor inför Europaparlamentsvalet den 26 maj med utgångspunkt i våra grundläggande fackliga värderingar:

▪ Gå och rösta för frihet, demokrati och välfärd i Europa
På 15 år har antalet länder ökat från 7 till 14 med extremistiska partier i regeringsställning, vilket kommer få genomslag i valet till Europaparlamentet. Saco vill motverka det ökade inflytandet av icke-demokratiska krafter i Europaparlamentet. Därför är det viktigt att alla röstar. Fri forskning och fri press kan och får aldrig tas för givna. Det visar inte minst de senaste årens utveckling inom Europa.

▪ Öka den fria rörligheten och öppenheten
Ökad rörlighet leder till en dynamisk arbetsmarknad med ökat välstånd som resultat. Trots försök till goda insatser är rörligheten trög i Europa. Saco vill se ett ökat samarbete i EU för stärkt rörlighet och öppenhet i Europa. Det är viktigt att avvärja hinder och stärka incitamenten för rörligheten av personer, tjänster, varor och kapital.

▪ Stärk parterna och värna partsmodellen
Den svenska partsmodellen är ett lyckat projekt som väcker stor beundran världen över. Samtidigt utmanas den av alltmer regleringar på det arbetsmarknads- och socialpolitiska området i EU. Vi måste värna om partsmodellen genom att utveckla den tillsammans med parterna på EU-nivå och i andra medlemsländer. En väl fungerande social dialog med starka och autonoma arbetsmarknadsparter skapar stabilitet på arbetsmarknaderna i Europa.

Läs hela Sacos plattform inför valet till Europaparlamentet 2019.