Välkommen till Sacos extra kongress den 17 mars 2022

Sacos styrelse har den 7 december 2021 beslutat att kalla till extra kongress med anledning av ett stadgeändringsförslag som innebär att styrelsen utökas med en ledamot. 

Praktisk information

Den extra kongressen kommer att genomföras digitalt, på Zoom. Kongressen inleds kl. 9.00 och avslutas ca. 10.30. Det digitala mötet kommer at vara öppet från kl. 8.30 för incheckning och tekniktest.