Vi är Sveriges Akademiker

Saco består av 23 självständiga fackförbund med den gemensamma nämnaren att de består av yrkes- och examensgrupper. Totalt är vi 650 000 medlemmar. Vi utvecklar och förbättrar anställningsförhållanden för Sveriges akademiker. Vi agerar utifrån Sacoförbundens medlemmars utbildning, kunskap och kompetens.

Lokalt fackligt arbete

Mycket av det fackliga arbetet bedrivs i idag på arbetsplatserna. Därför krävs det ett bra lokalt fackligt arbete. Då kan hänsyn tas till förutsättningar som råder på olika arbetsplatser.