Tryck-Saco

Tryck-Saco hjälper dig som är facklig företrädare för Sacomedlemmar i Akademiker- och Sacoföreningar eller Sacoråd att kommunicera med medlemmarna. Du kan själv på ett enkelt sätt skapa snygga affischer, broschyrer, brev och annat informationsmaterial.

Tryck-Saco fungerar inte och kommer att ersättas

I samband med att Saco uppdaterade sin logotype ser vi över alternativa lösningar som kan ge stöd åt dig som är facklig företrädare och ska producera informationsmaterial. Den programvara som vi använt för att tillhandahålla diverse mallar i Tryck-Saco har blivit för gammal för att uppdatera. Vi undersöker nu alternativa lösningar.

Har du frågor eller synpunkter kring verktyget? Skicka ett e-brev till trycksaco@saco.se.