Henrietta Huzell

Andre vice ordförande i Sacos styrelse

Är verksam inom: StyrelsenTelefon: 054-700 13 42

E-post: henrietta.huzell@kau.se

Mobiltelefon: 0708-85 08 01

Henrietta Huzell är andre vice ordförande i Sacos styrelse. Hon valdes in som ledamot i Sacos styrelse på extra kongressen 29 augusti 2011. Henrietta är vice ordförande i Sveriges Universitetslärarföbund, SULF.

Sök kontakter