Linda Simonsen

Ekonom, utbildning och forskning

Är verksam inom: Kansliet, SamhällspolitikTelefon: 08-613 48 65

E-post: linda.simonsen@saco.se

Linda Simonsen är doktor i nationalekonomi och arbetar som utredare på Sacos samhällspolitiska avdelning med ansvar för utbildnings- och forskningsfrågor. Hon har forskat om högskolekvalitet, inkomsteffekter av högskoleval samt om kommunal ekonomi och efterfrågan på barnomsorg.

Sök kontakter