Medlemsstatistik

Totalt har Sacoförbunden tillsammans närmare 680 000 medlemmar vid årsskiftet 2016/2017. Av dem är 516 000 yrkesverksamma medlemmar.

Medlemstatistik 2016

Sacoförbunden växte med 17 000 medlemmar (2,6 %) under 2016 och federationen fick sitt 23:e medlemsförbund i form av Sjöbefälsföreningen.

Antal medlemmar per Sacoförbund 31 december 2016:

Förbund Medlemmar
Akademikerförbundet SSR 69 181
Civilekonomerna 43 443
DIK 20 389
Fysioterapeuterna 12 601
Jusek 85 689
Kyrkans Akademikerförbund 5 017
Lärarnas Riksförbund 89 127
Naturvetarna 32 378
Officersförbundet 19 322
Saco-förbundet Trafik och Järnväg 3 780
Sjöbefälsföreningen 5 901
SRAT 15 003
Sveriges Arbetsterapeuter 10 192
Sveriges Arkitekter 12 943
Sveriges Farmaceuter 6 647
Sveriges Ingenjörer 144 996
Sveriges läkarförbund 50 834
Sveriges Psykologförbund 11 361
Sveriges Reservofficersförbund 2 049
Sveriges Skolledarförbund 7 098
Sveriges Tandläkarförbund 7 655
Sveriges universitetslärare och forskare 20 844
Sveriges Veterinärförbund 3 453
Totalt 679 903