Sacos styrelse

Sacos styrelse består av ordförande och tio ledamöter. Göran Arrius är Sacos ordförande. Vid alla styrelsemöten är studentrådets ordförande adjungerad.

Det är Sacos styrelse som ansvar för Sacos strategi och prioritering av verksamhetens mål och inriktning mellan kongresserna. Styrelsen beslutar varje år om det kommande årets verksamhet och budget.

Kontaktpersoner

Göran Arrius, Ordförande
goran.arrius@saco.se

08-613 48 10

070-649 16 62

Richard Malmborg, Förste vice ordförande i Sacos styrelse
richard.malmborg@sverigesingenjorer.se

08-613 81 43

Henrietta Huzell, Andre vice ordförande i Sacos styrelse
henrietta.huzell@kau.se

054-700 13 42

0708-85 08 01

Anitha Wijkström, Ledamot i Sacos styrelse
anitha.wijkstrom@srat.se

08-442 44 63

Ann-Charlott Juliusson, Ledamot i Sacos styrelse
ann-charlott.juliusson@tj.nu

010-455 49 15

070-724 49 85

Bo Jansson, Ledamot i Sacos styrelse
bo.jansson@lr.se

070-262 27 61

Heike Erkers, Ledamot i Sacos styrelse
heike.erkers@akademssr.se

08 -617 44 59

070-622 39 78

Ivar de la Cruz, Ledamot i Sacos styrelse
ivar.delacruz@naturvetarna.se

073-366 24 79

Marie Wedin, Ledamot i Sacos styrelse
marie.wedin@skane.se

070-799 72 14

Mikael Igelström, Ledamot i Sacos styrelse
mikael.igelstrom@telia.com

070-669 77 96

Magnus Hedberg, Ledamot i Sacos styrelse
magnus.hedberg@jusek.se

08-665 29 13

070-665 29 13