Filmer för fackligt förtroendevalda

Här finns ett antal filmer som kan vara nyttiga för dig som förtroendevald, för egen del eller att sprida vidare till dina medlemmar.

Publicerad: Fredag 19 jan 2018

Senast uppdaterad: Tisdag 20 feb 2018

Om att vara förtroendevald

Att vara förtroendevald ger möjlighet att påverka er arbetsplats. Dessutom är det är utvecklande och meriterande för dig som person. Som förtroendevald utgör du länken mellan din arbetsgivare och medlemmarna på din arbetsplats, liksom mellan medlemmarna och förbundet centralt.


Om lokalfackligt arbete

Mona Anderson är organisationssekreterare på Akademikerförbundet SSR och i filmen berättar hon kort om hur du skulle kunna arbeta som förtroendevald.


GDPR - Vågar du chansa

Dataskyddsförordningen eller GDPR gäller från och med den 25 maj som lag i alla EU:s medlemsländer. Förordningen kommer att innebära en hel del förändringar för dem som behandlar personuppgifter samtidigt som den stärker rättigheterna för den enskilde när det gäller personlig integritet.

Den 30 januari ordnade Jusek ett seminarium i syfte att ge en introduktion till den nya lagstiftningen som alla behöver ha kunskap om.


Digital arbetsmiljö

Vi tar upp IT och digitalisering som en arbetsmiljöfråga, bland annat med hjälp av professor Jan Gulliksen. Tankar kring risker och möjligheter med digitaliseringen ur ett arbetsmiljöperspektiv, samt skyddsombudets och fackets roll.


Ett gränslöst arbetsliv

Vi tar upp olika strategier för att hantera gränslöshet, bland annat med hjälp av forskaren Christin Mellner. Diskussion kring risker och möjligheter med ett flexibelt arbetsliv, samt skyddsombudets och fackets roll. 


Integritet i arbetslivet

Vad ska arbetsgivaren få göra och inte i fråga om kontroll och övervakning av de anställda? Vilka problem uppstår i dagens arbetsliv när det gäller integritet och hur ser framtiden ut? Vad är fackets roll? Välkommen till ett seminarium om integritet i arbetslivet.


Från arbetsmarknad till uppdragsmarknad – fackens roll i digitaliseringens tid

Digitaliseringen och dess effekter på arbetsmarknaden är en av våra stora framtidsfrågor. Det finns forskning som pekar mot att hälften av dagens jobb kommer att försvinna inom 20 år. Oavsett om det stämmer eller inte så står arbetsmarknaden i och inför en betydande omställning till följd av digitaliseringen. 

 


Ett psykologiskt perspektiv på lön

En grundläggande tanke bakom individuell lönesättning är att det finns ett positivt samband mellan lön och motivation. Men den psykologiska forskningen visar att människor upplever och reagerar olika på lön, och att det därför inte är lönen i sig som har betydelse utan hur vi upplever lönen och lönesättningen.