Utbildning om arbetsmiljö

Kunskap är en förutsättning för att du ska kunna fullgöra ditt uppdrag som skyddsombud. Här har vi samlat lite information om vilka utbildningar som finns. Din arbetsgivare och den fackliga organisationen har gemensamt ansvaret för att du får den utbildning du behöver för att klara dina uppgifter.

Publicerad: Onsdag 3 aug 2016

Senast uppdaterad: Måndag 3 apr 2017

Många utbildningar riktar sig både till skyddsombud och till chefer. Det kan vara en bra lösning att skyddsombud och chefer går utbildningen tillsammans. 

Vissa förbund ordnar utbildningar om arbetsmiljö, kontakta ditt förbund för mer information!

Privat sektor

Prevent har ett stort urval av utbildningar: www.prevent.se/webbshop/utbildningar/

Den möjlighet som tidigare fanns för arbetsgivare inom den privata sektorn att ansöka om finansiering av arbetsmiljöutbildningar från AFA försäkring är tyvärr stängd för tillfället. Intresset för utbildningarna varit mycket större än väntat och pengarna har tagit slut. Nu utvärderas satsningen.

Statlig sektor

Partsrådet: http://www.partsradet.se/kalender/.  

Saco-S: http://www.saco.se/lokala-webbplatser/Saco-S/fortroendevald/facklig-utbildning/ 

Kommunal sektor

Sunt arbetsliv har tagit fram en utbildning speciellt anpassad till kommun- och landstingssektorn som består av filmer, poddradio och underlag för gemensamma samtal. Tanken är att chefer och skyddsombud går samma utbildning föra att skapa en gemensam bas för ett aktivt systematiskt arbetsmiljöarbete i samverkan. 
Här hittar du utbildningen.