FAQ om GDPR

EU:s nya dataskyddsförordning (GDPR) tillsammans med den svenska dataskyddslagen (Lag 2018:218) som kompletterar förordningen ger oss det regelverk vi idag har att följa för att få behandla personuppgifter.

Publicerad: Måndag 1 okt 2018

Senast uppdaterad: Måndag 1 okt 2018

Dataskyddsförordningen lägger stor vikt vid att känsliga personuppgifter ska hanteras med stor aktsamhet och ställer stora krav på hur detta ska ske.

Fokus ligger på att säkerställa individens rättigheter. Precis som för alla andra organisationer påverkar förordningen landets alla fackförbund. Medlemskap i ett fackförbund är en känslig personuppgift på samma sätt som etnicitet, sexuell läggning, hälsa eller politisk åskådning.

Till höger går det att ladda ner en FAQ som kommer att uppdateras hösten 2020. Du som förtroendevald kan vända dig till ditt förbund (eller kontaktförbund) för att få stöd i hur ni i er förening ska agera. Det kan gälla i relation till medlemmar såväl som i relation till arbetsgivaren. Förbundet kan i sin tur lyfta frågan med sitt dataskyddsombud.