FAQ om GDPR

Den 25 maj 2018 börjar EU:s nya dataskyddsförordning att gälla. Den baseras på EU-förordningen General Data Protection Regulation (GDPR) och innebär att Personuppgiftslagen (PuL) som gäller idag för behandling av personuppgifter i en verksamhet upphör att gälla.

Publicerad: Måndag 1 okt 2018

Senast uppdaterad: Måndag 1 okt 2018

GDPR lägger stor vikt vid att känsliga personuppgifter ska hanteras med stor aktsamhet och ställer stora krav på hur detta ska ske.

GDPR har skapats för att säkerställa individens rättigheter kring personuppgifter. Precis som för alla andra organisationer kommer GDPR även att påverka landets alla fackförbund. Medlemskap i ett fackförbund är en känslig personuppgift på samma sätt som etnicitet, sexuell läggning, hälsa eller politisk åskådning.