Förtroendevalda – vilka är vi?

Förtroendevalda är en stor och viktig grupp i det svenska samhället. Bara inom Sacoförbunden beräknas ca 24000 personer ha en roll som fackligt förtroendevald. Välkommen på detta lunchseminarium där vi ska prata mer om förtroendevaldas uppdrag, roll i samhället, och hur det är möjligt att få fler engagerade.

Även om antalet är stort är kunskapen och forskningen om gruppen förtroendevalda begränsad. I syfte att lyfta fram gruppen förtroendevalda bjuder Saco in till detta seminarium. Detta för att öka insikten och kunskaperna om den roll som förtroendevalda har i samhället men också vilka som faktiskt tar sig an ett uppdrag.

Frågor som kommer att diskuteras är bl.a. vilka de förtroendevalda är, vilken roll som de har i samhället samt hur förtroendevalda ser på sina uppdrag och relationer till anställda. Intressant är även vad som motiverar förtroendevalda och hur det är möjligt att få fler engagerade?

Föreläsare är Ola Segnestam-Larsson. Ola är ekonomie doktor vid Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten, Åbo Akademi, med inriktning mot organisation och ledning. Under de senaste åren har Ola arbetat med forskning om organisering och ledning i civilsamhället vid Ersta Sköndal Bräcke högskola. Ett av Olas specialintressen är förtroendevalda, deras roll och syn på kompetens­utveckling.

Publicerad: måndag 14 maj 2018

Senast uppdaterad: måndag 14 maj 2018

Nyckelord:
Arbetsliv & arbetsmiljö

Fler videos

Sortera på:
Datum
Popularitet

Visar totalt 17 träffar.