Individuell lönesättning – att ge lön för mödan

Vad krävs för att skapa bra förutsättningar för individuell lönesättning på arbetsplatsen och vilka möjligheter har chefen att öka lönespridningen?

Individuell lönesättning antas kunna användas som ett verktyg för att utveckla medarbetarna och verksamheten. Den lönesättande chefen har en central roll och en stor betydelse för hur medarbetarna upplever lönesättningen och vilken effekt som lönen kan få.

Men det krävs mer än en engagerad chef för en väl fungerande lönesättning.

  • Vilket stöd får chefer i lönesättningsarbetet, och vilket stöd anser chefer att de behöver för att kunna hantera lönesättningen?
  • Hur ser chefer på lönen som ett verktyg för belöning och utveckling av verksamheten?

Seminariet vänder sig till dig som fackligt förtroendevald och syftar till att öka insikten och kunskaperna om individuell lönesättning samtidigt som det bidrar till att ge chefens perspektiv på lönesättning.


Om föreläsarna

I samtal med chefer har Karin Karlström och Håkan Regnér vid Sacos kansli undersökt hur chefer ser på förutsättningarna för lönesättning. Studien bygger på gruppsamtal med 32 chefer på olika nivåer inom både privat och offentlig sektor. Samtalen har framför allt handlat om möjligheter och svårigheter med den individuella lönesättningen.

Karin Karlström är leg psykolog och utredare för chef- och ledarskapsfrågor.
Håkan Regnér är docent i nationalekonomi och utredare i lönebildningsfrågor.

Publicerad: måndag 09 april 2018

Senast uppdaterad: måndag 09 april 2018

Nyckelord:
Lön & livslön

Fler videos

Sortera på:
Datum
Popularitet

Visar totalt 17 träffar.