Ajournera

Att tillfälligt göra uppehåll i förhandlingar för till exempel enskilda överläggningar. Ett sådant uppehåll kan vara från några minuter till flera dagar eller veckor.

Adjourn

To take a temporary break in negotiations, for example for individual discussion. This break may last from a few minutes to several days or weeks.