Akademikerförbunden handel och tjänster (AHT)

Samarbete mellan 13 Sacoförbund inom handel och tjänster i privat sektor. Läs mer här.

Professional associations in trade and services

Cooperation between thirteen Saco unions in private sector trade and services. Read more here.