Akademikerförening

Kallas den gemensamma lokalföreningen för Sacoförbunden inom främst privat sektor. Här kan medlemmar från flera förbund ingå. 

Association for graduate professionals

Akademikerförening is the name of the local association for Saco unions, primarily in the private sector. Members may come from different unions.