Akademikernas a-kassa (AEA)

Sacoförbundens a-kassa där även oorganiserade och medlemmar i andra förbund kan ansluta sig. Totalt ca 740 000 medlemmar. Läs mer om AEA här.

AEA unemployment insurance

The Saco unions’ unemployment insurance, its “a-kassa”, which people who belong to other unions or to no union at all may join. Has around 680,000 members. Read more about AEA here.