Arbetsgivarorganisation

Organisation med syftet att tillvarata anslutna arbetsgivares intressen i förhållande till bland annat arbetstagarorganisationerna. Arbetsgivarverket, Almega och Teknikföretagarna är exempel på arbetsgivarorganisationer inom olika arbetsmarknadssektorer.

Employer organisation

Organisation that aims to protect the interests of affiliated employers in relation to employee organisations, among others. Arbetsgivarverket, Almega and Teknikföretagarna are examples of employer organisations in various sectors of the labour market.