Arbetsgivarverket

En medlemsorganisation för ca 250 statliga myndigheter, affärsverk och andra arbetsgivare med anknytning till det statliga området. Tillsammans utvecklas och samordnas den statliga arbetsgivarpolitiken. Arbetsgivarverket tecknar kollektivavtal för ca 250 000 anställda. Läs mer på Arbetsgivarverkets webbsida.

Swedish Agency for Government Employers

A member organisation for about 250 government agencies, government-owned companies and other employers with ties to the state. Together, they develop and coordinate policy for government employers. The Swedish Agency for Government Employers signs collective agreements for about 250,000 employees. Read more on their website.