Arbetstagarnyckeln

Ett arbetsverktyg för bland annat förtroendevalda som ger information om hur arbetet inom Saco-S går till, vilka frågor som hanteras centralt eller lokalt samt vilka mandat den lokala arbetstagarorganisationen har. Där beskrivs också den service och det förhandlingsstöd som kontaktförbundet ger. Du hittar arbetstagarnyckeln här.

Employee key

A tool for elected representatives and others, which provides information about work is conducted at Saco-S, which issues are managed centrally or locally and the mandate of the local employee organisation. It also described the service and negotiating support provided by the contact union. You can find it here.