Arbetstagarorganisation

Organisation med syftet att tillvarata anslutna arbetstagares intressen i förhållande till arbetsgivaren och/eller arbetsgivarorganisationen. 

Employee organisation

An organisation that aims to protect the interests of affiliated employees in relation to the employer and/or employer organisation.