Arbetsvärdering

Systematisk metod för att beskriva krav och svårigheter i olika arbeten för att medge jämförelse. Avsikten är en systematisk värdering.

Job evaluation

A systematic method for describing the demands and difficulties of various jobs to allow comparison. The intention is a systematic evaluation.