Årsarbetstid

Det antal arbetstimmar som enligt avtal ska utföras under ett år. 

Annual working hours

The number of working hours to be performed per year according to the agreement.