Avtal

Överenskommelse mellan två parter. Exempel på avtal är anställningsavtal och kollektivavtal.

Agreement

Formal agreement between two parties. Examples of agreements are employment agreements and collective agreements.