Avtalskrav

Krav eller yrkanden som inför avtalsrörelsen överlämnas till motparten. Kraven kan röra exempelvis utformningen av löneavtalet eller enskilda förmåner.

Agreement demands

Demands that are given to the opposite party prior to the bargaining round. Demands could relate to the design of the pay agreement or to individual benefits.