Avtalsrörelse

Förberedelser inför och genomförande av förhandlingar samt slutande av kollektivavtal om löner och andra anställningsvillkor. Påbörjas innan föregående avtalsperiod löpt ut.

Bargaining round

Preparations prior to and the execution of negotiations and the signing of a collective agreement on pay and other employment conditions. Starts before the previous period of agreement has ended.