Avtalsturlista

Vid övertalighet kan arbetsgivaren göra avvikelser från turordningsreglerna, principen sist in först ut. Detta kallas avtalsturlista och kan upprättas i samverkan med fackförbunden. 

Special order of termination

In cases of redundancy the employer may deviate from the rules on order of priority, the principle of last in, first out. This is called a special order of termination and can be drawn up in consultation with the union.