Blockad

Stridsåtgärd som innebär att arbetstagarorganisationen stoppar vissa arbeten till exempel övertidsarbete. Blockad kan också läggas mot nyanställningar.

Blockade/ban

Industrial action that entails the employee organisation stopping some work, e.g. an overtime ban. Blockades can also be made on new employment.