Bordläggning

Att uppskjuta behandlingen av ett ärende. 

Table/Postpone

To delay the processing of a case.