Central förhandling

Förhandling som förs mellan central arbetsgivar- och arbetstagarorganisation. 

Central negotiation

Negotiation that is conducted between central employer and employee organisations.