Centralt avtal

Kollektivavtal som slutits mellan central arbetsgivar- och arbetstagarorganisation och som gäller anställda inom avtalets tillämpningsområde. 

Central agreement

Collective agreement between central employer and employee organisations and which applies to employees with the agreement’s area of application.