Differentiering av löner

Olika arbetstagares löner är olika med utgångspunkt från bland annat resultat.

Differential pay

Employees’ pay differs according to results, among other things.