Dispositiv

Lagregel som inte är tvingande utan medger förändringar och kan ersättas genom centralt avtal mellan arbetsgivar- och arbetstagarorganisation. 

Optional

A legal provision that is not compulsory, but which permits changes and can be replaced through a central agreement between employer and employee organisations.