Editionsplikt

Skyldighet att visa handlingar som åberopas i en förhandling, gäller både arbetsgivar- och arbetstagarpart. 

Duty of disclosure

The obligation to produce documents that are cited in a negotiation; applies to both employer and employee parties.