Fredsplikt

Råder när kollektivavtal är undertecknat. Strejk och andra stridsåtgärder är då otillåtna. 

Peace obligation

Applies once a collective agreement has been signed. Strikes and other industrial action are thus not permitted.