GDPR

Den 25 maj 2018 börjar EU:s nya dataskyddsförordning att gälla. Den baseras på EU-förordningen General Data Protection Regulation (GDPR) och har ersatt Personuppgiftslagen (PuL).

GDPR lägger stor vikt vid att känsliga personuppgifter ska hanteras med stor aktsamhet och ställer stora krav på hur detta ska ske.

GDPR har skapats för att säkerställa individens rättigheter kring personuppgifter. Precis som för alla andra organisationer kommer GDPR även att påverka landets alla fackförbund. Medlemskap i ett fackförbund är en känslig personuppgift på samma sätt som etnicitet, sexuell läggning, hälsa eller politisk åskådning.

Ladda ner FAQ om GDPR