Generell löneökning

I avtal överenskommen löneökning som utgår till alla, oavsett prestation. 

General pay increase

In a collective agreement, an agreed pay increase that applies to everyone, regardless of performance.