Huvudavtal

Avtal mellan Arbetsgivarverket och arbetstagarorganisationerna OFR/S,P,O, Saco-S och Seko som reglerar spelreglerna vid förhandling, procedurfrågor kring konflikter, vem som är part centralt och lokalt osv.

Main agreement

Agreement between the Swedish Agency for Government Employers and the employer organisations OFR/S,P,O, Saco-S and Seko, which regulates the rules for negotiations, procedural issues about conflicts, who is the party centrally and locally, etc.