Individgaranti för löneökning

I avtal garanterad minsta löneökning för en enskild arbetstagare som omfattas av avtalet. 

Individually guaranteed pay increase

In an agreement, the guaranteed minimum pay increase for an individual employee covered by the agreement.