Individuell lönesättning

Lön bestäms utifrån varje enskild medarbetares resultat och skicklighet i förhållande till verksamhetsmål och leder till differentierade löner.

Individual pay determination

Pay is decided according to each individual employee’s skills and results in relation to activity targets, leading to differentiated pay.