Intjänandeår

Det år som du arbetar och tjänar in din semester. Intjänandeåret är normalt året innan semesteråret, mellan den 1 april och 31 mars. 

Qualifying year

The year that you work and earn your annual leave. The qualifying year is normally the year prior to the annual leave year, between 1 April and 31 March.