Kollektivavtal för löneökning

Kan skrivas in i kollektivavtal och innebär att alla medlemmar totalt sett ska få en garanterad lägsta löneökning. 

Collective agreement for pay increases

Can be written into a collective agreement and means that all members shall in total have a guaranteed minimum pay increase.